Πώς να αλλάξετε την μπαταρία στο iphone 4 σας!

Βήμα 1: Πριν από την αποσυναρμολόγηση του iPhone σας, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.

Στη συνέχεια  αφαιρέστε τις δύο βίδες δίπλα στην υποδοχή dock.

allagh mpatarias iphone 4 1

Βήμα 2: Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το άνω άκρο του iPhone.

allagh mpatarias iphone 4 2

Βήμα 3: Πιάστε το πίσω κάλυμμα με τα δάχτυλά σας και απομακρύνετέ το από το iPhone.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια μικρή βεντούζα.

allagh mpatarias iphone 4 3

Βήμα 4: Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το βύσμα της μπαταρίας με το logic board.

allagh mpatarias iphone 4 4

Βήμα 5: Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο και ανοίξτε προσεκτικά την υποδοχή της μπαταρίας.
Προσοχή: Αν ανασηκώστε στην υποδοχή πάνω στο loagic board μπορείτε να σπάσει εντελώς.
Αφαιρέστε το μεταλλικό κλιπ που καλύπτει την υποδοχή της κεραίας.

allagh mpatarias iphone 4 5

Βήμα 5: Χρησιμοποιήστε τo πλαστικό έλξης για την άρση της μπαταρία του iPhone.
Μην αφαιρείτε την πλαστική ετικέτα από το iPhone.
Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πλαστικό εργαλείο για το άνοιγμα, για να χαλαρώσει την κόλλα κάτω από την μπαταρία.
Αφαιρέστε το κλιπ επαφής από το iPhone.

allagh mpatarias iphone 4 6

Πριν από την επανασύνδεση του φις της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η πίεση επαφής (κόκκινο χρώμα) είναι σωστά τοποθετημένο δίπλα στην υποδοχή της μπαταρίας.

allagh mpatarias iphone 4 7

Για την παραπάνω επισκευή θα χρειαστείτε μπαταρία iphone 4
και εργαλεία επισκευής τα οποία κατά την αγορά τις μπαταρίας, σας τα παρέχουμε δωρεάν! S-IP5G-0292

 

 

 πηγή: ifixit.com